LA LECTURA

Llenguatge oral i escrit

Creiem en la importància de l'experiència literària en la ment humana i entenem que la lectura comença molt abans que l’alfabetització. Els infants "llegeixen" de múltiples maneres, és a dir, desxifren i interpreten diversos textos i imatges, i l’escola ha d’afavorir i acompanyar a l’infant en aquest procés des dels inicis de la seva escolarització. Disposem de material literari divers per a la lectura a l’infant en petit i gran grup i per a que aquest “llegeixi” individualment. Hem elaborat una proposta d’acompanyament a les famílies per a la lectura als infants a casa, on oferim suggeriments per dur-la a terme. Podeu visitar el nostre canal de youtube Contes La Cuna

Comparte: