Trets d'identitat

Els trets d’identitat són el marc de referència que ajuda a definir un model pedagògic compartit en les tres escoles bressol que es basa en una mirada i concepte d’infant i d’adult persona educadora consensuat amb tots els membres dels equips educatius i que es veu representat en la seva pràctica quotidiana.

 

Les escoles bressol municipals de Parets del Vallès; emmarcades dins el Currículum i orientacions de primer cicle d’educació infantil des del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya; destaquen tres eixos pedagògics com a trets d’identitat compartits:

 

  • Són escoles que afavoreixen el desenvolupament global de les capacitats intel·lectuals, motrius, socials, emocionals i afectives dels infants.
  • Escoles on la vida quotidiana conforma l’eix central de l’ambient educatiu.
  • Escoles on el joc és l’activitat principal per al desenvolupament de les capacitats dels infants.

Links de les altres Escoles Bressol Municipals de Parets del Vallès:

Escola Bressol El Cirerer

Escola Bressol El Gargot

Comparte: