PORTADA > Presentació > Metodologia

Metodologia

Les escoles bressol de Parets estem convençudes de la finalitat educativa del cicle 0 – 3 i de la importància que cada infant visqui amb plenitud aquest cicle, amb la riquesa pròpia que comporta. Compartim un projecte educatiu comú amb una mirada d'infància compartida que es fonamenta en diversos corrents pedagògics, el qual ens permet, a la vegada,  construir el nostre camí com a escola.

 

Els nostres PILARS PEDAGÒGICS són:

 

RESPECTE VERS L’INFANT

Entenem l’infant com a un ésser actiu per ell mateix i competent des del seu naixement, ric en iniciatives i amb interès espontani pel seu entorn. Respectem els seus processos, acompanyant-lo allà on li cal, verbalitzant les nostres accions i demanant el seu consentiment des de l’afecte, sense interferir, però observant-lo activament.

 

 

VIDA QUOTIDIANA I MOMENTS DE CURA

Els moments de la vida quotidiana són l’eix vertebrador de l’ambient educatiu. Tots aquests moments són tractats amb cura i afecte, respectant els processos de cadascú i facilitant la conquesta d’una autonomia que els dotarà de confiança i autoestima.

 

 

ESPAIS I MATERIALS

Creiem en la cura dels espais i els materials com a generadors d’aprenentatges. Oferim diversitat de contexts en funció del moment evolutiu dels infants cuidant les propostes i l’estètica. Donem valor als materials inespecífics, que proporcionen diferents possibilitats d’exploració i joc, així com a l’estètica cuidada dels espais que eduquen la mirada i generen un clima d’harmonia.

 

 

JOC I DESCOBERTA

Creiem en el joc lliure i espontani com a font de descoberta i com a motor d’aprenentatges significatius. Oferim contexts de joc on l’infant pot desenvolupar les seves necessitats de manipular, experimentar o representar vivències del seu entorn més proper. Els aprenentatges fets des de la pròpia vivència seran la base per a posteriors aprenentatges cada cop més elaborats.

 

 

Comparte: