Relacions externes

L’escola com a institució, vol estar vinculada a tots els projectes a nivell de municipi. En aquest sentit i en base al nostre projecte educatiu som presents a :

  • Trobades família i municipi
  • Consell Escolar Municipal
  • Xarxa per als bons tractes a la infància
  • Reunions de coordinació de les bressols amb la tècnica d’educació de l’ajuntament
  • Reunions de coordinació i traspàs d’informació de les escoles bressol i les Escoles d'Infantil i Primària
  • Supervisió de l’ Inspector d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • CDIAP
  • Serveis socials
  • SAPIJ
  • ABS
Comparte: