Grups d'edat

Els infants estan  distribuïts per grups d’edat; cada grup disposa del seu propi espai  i està amb la seva tutora.

L’escola té 3 educadores de suport durant tota la jornada escolar.

 

1 grup de nadons ................8 infants

2 grups de 1 -2 anys ..........26 infants repartits entre 2 aules

2 grups de 2-3 anys ...........40 infants repartits entre 2 aules

Comparte: