Personal

Quin personal atén els infants?

L’equip humà de La Cuna és un dels grans valors de l’escola. Està format per 9 educadores (5 mestres tutores, 3 tècniques d’educació infantil que fan tasques de suport i una mestra que fa les tasques de direcció)  una cuinera i una especialista de neteja durant la jornada i dues que venen a partir de les 17h.

Totes i cadascuna de nosaltres treballem en equip i coordinades per a que els espais i l’atenció als infants siguin els adequats a les seves necessitats.

Creiem en el paper de la persona EDUCADORA com a propiciadora d’entorns i propostes que afavoreixin APRENENTATGES. Pensem que l’adult referent ha de mantenir una ESCOLTA ACTIVA, OBSERVANT i DOCUMENTANT els processos, sense interferir en aquests, però convidant l’infant i/o ACOMPANYANT-LO quan és necessari. Ha de mostrar CONFIANÇA en les capacitats de l’infant i oferir l’OPORTUNITAT, el TEMPS i l’ESPAI que aquest necessita per desenvolupar-se.

Entenem que la formació continuada és imprescindible per oferir una EDUCACIÓ DE QUALITAT I INNOVADORA, en constant evolució i motor del creixement d’escola.

 

Comparte: