Personal

Quin personal atén els infants?
A l’escola hi ha mestres, auxiliars de mestra i una coordinadora, totes titulades, que formen l’equip docent. Elles seran les qui tindran cura dels infants i els ajudaran a descobrir el món.
També hi ha el personal de cuina que els procurarà, al llarg del curs, uns àpats equilibrats i adaptats a cada edat fets a l’escola I per últim, el personal de neteja s’encarregarà que es gaudeixi sempre d’una escola neta. 

Comparte: