Concepte d'infant

L’infant és un ésser social. Per créixer i desenvolupar-se necessita relacionar-se amb altres persones. L’estabilitat en les relacions, la regularitat en el tracte i el respecte per les diferents formes de fer i de ser de cadascú són algunes de les característiques que fan que les interaccions entre infants i adults tinguin efectes positius tant per al seu creixement personal com per al desenvolupament de les capacitats dels infants. Els infants per ser actius necessiten sentir-se segurs i han de tenir la possibilitat d’establir lligams afectius amb la persona o persones que se n’ocupen. Per això, cal garantir un tracte individualitzat, que respecti la manera de ser i de fer de cada infant, així com la màxima estabilitat i regularitat en les relacions que mantenen tant amb les persones educadores com amb el grup d’iguals, ja que tots ells esdevenen punts de referència que els aporten seguretat i confiança (Currículum i orientacions de primer cicle d’educació infantil elaborat a juliol de 2012 des del Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya).

Compartint aquesta mirada d’infant, les escoles bressol Municipals de Parets del Vallès, entenen l’infant com a:

-         Una persona amb drets i deures que mereix ser respectada.

-         Un ésser únic i diferent; protagonista del seu propi procés de descoberta i aprenentatge.

-         Persona plenament competent per establir les relacions que li permetran desenvolupar les capacitats pròpies de l’espècie humana.

-         Persona amb llibertat d’acció, de pensament  i de moviment.

-         Persona que camina cap a l'autonomia des d’un acompanyament conscient.

-         Persona amb plena llibertat d’acció, de pensament; capaç de decidir dins un ambient de confiança,

-         Persona que conviu i es desenvolupa en un entorn amb unes normes de convivència definides, amb uns límits que l’orientin i li aportin  seguretat.

Comparte: