Respecte vers l'infant

Entenem l’infant com el CENTRE de l’acció educativa. Un ésser, subjecte de DRETS, ACTIU per ell mateix i CAPAÇ des del seu naixement, ric en iniciatives i amb interès espontani pel seu entorn. Respectem els seus processos, acompanyant-lo allà on li cal, verbalitzant les nostres accions i demanant el seu consentiment des de l’AFECTE, sense interferir, però observant-lo activament.

 

L’estructuració del TEMPS, garanteix el respecte al ritme individual, i permet establir relacions personals i col·lectives, en un ritme ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.

Comparte: