Projecte lingüístic

En els seus trets d’identitat les escoles bressol de Parets es defineixen com a escoles catalanes, arrelades al país, al poble de Parets i a les tradicions, folklore i costums propis de la nostra cultura.

És per això que el personal docent de les escoles coneix i utilitza la llengua catalana dins l’àmbit escolar i segueix les indicacions reflectides en el decret 362/1983 de 30 d’agost, sobre l’aplicació de la llei 7/1983 de 18 d’abril, de Normalització lingüística a Catalunya.

  • La llengua catalana és el vehicle de comunicació i d’expressió oral entre les educadores i els infants en totes les activitats (aula, pati, estones d’alimentació i de descans, sortides, davant les famílies, etc).
  • Utilitzem el català com a primera llengua i en reforcem el seu aprenentatge mitjançant processos d’immersió, independentment de quina sigui la llengua familiar dels infants, atès que es considera que els nens que tenen contacte amb més d’una llengua abans dels tres anys les incorporen totes dues com a primeres.
  • Tota la documentació, les informacions, reunions de grup classe i retolació de l’escola es fan en català.
  • Per a la documentació (informes administratius, circulars i informes a les famílies) i per a la retolació de les dependències s’utilitza també el català.
Comparte: