La relació amb les famílies

Relació família i escola

L’escola acostuma a ser el primer espai de relació de l’infant, fora de l’entorn proper que ofereix la família. Per aquest motiu, pensem que cal una total ENTESA en la manera d’ACOMPANYAR els infants per a que aquests creixin en un ambient de COHERÈNCIA i harmonia. La col·laboració entre escola i família en la cura i educació dels infants, doncs,  esdevé fonamental i amb aquesta finalitat l’escola ofereix espais de comunicació i cooperació per tal d’AFAVORIR un clima de CONFIANÇA i respecte mutu. Diàriament, les famílies tenen accés a l’espai classe i contacte directe amb les educadores que acompanyen als diferents grups d’infants. Per altra banda, existeixen altres canals de comunicació per a aquelles famílies que no poden ser a l’escola de manera tant freqüent.

Els HORARIS D’ENTRADA i SORTIDA són FLEXIBLES, per tal d’ajustar-nos en la mesura del possible a la realitat de cada família. Si es necessita, també es poden pactar alguns horaris especials, sempre que aquests no interfereixin en el benestar dels nens i les nenes.

La comunitat de pares i mares de l’escola, està organitzada mitjançant l’AMPA de La Cuna, formada per totes les famílies que integren l’escola, amb l’objectiu de col·laborar amb l’escola pel benefici dels infants del centre

Mostrem a les famílies LA VIDA D'ESCOLA mitjançant la DOCUMENTACIÓ PEDAGÒGICA. Elaborem un diari de cada grup que relata els diferent moments viscuts i es descriu la manera d'aprendre que tenen els infants en aquesta etapa. Aquest diari està a disposició de les famílies a la web de l'escola i s'accedeix mitjançant contrassenya.

Comparte: