Atenció a la diversitat

Cal tenir present que l’atenció individualitzada condueix al tractament de la diversitat. Aquesta  es produeix tant en el moment en què els infants s’incorporen al centre com en els diferents nivells maduratius i depèn de la cultura familiar de la qual provinguin. Pensem que la diversitat resultant de tots aquests factors és considerable i ens plantegem abordar-la des de les següents premisses:

 

-       A l’escola, tot respectant les diferències, volem trobar els punts que ens poden ser comuns.

-       Volem acollir la diferència (nen/família) com un dret, i tenir presents les diferents històries personals.

-       Creiem en el diàleg i en l’intercanvi amb les famílies i vetllem per potenciar-los.

-       Desenvolupem estratègies didàctiques específiques en les nostres programacions per atendre realitats particulars.

-       Volem contemplar diferents possibilitats d’agrupació dels infants, que responguin a les particulars necessitats d’atenció.

Comparte: