PORTADA > Documentació > Enquesta

Enquesta

El qüestionari que us presentem ens serveix per conèixer la vostra opinió sobre alguns dels aspectes més rellevants de les nostres escoles. Els resultats en ajudaran a valorar aquells aspectes de l’escola on ens cal millorar i aquells que convé potenciar.

L’enquesta és totalment anònima.

Gràcies per dedicar uns minuts a millorar l’escola.

Omplir l'enquesta

Comparte: